Archívum

Határtalanul 2016 – Erdély

Rövid beszámoló

Régi és új korok legendáinak és mondáinak nyomában Erdélyben

A Vermes Miklós Általános Iskola 49 diákja és 5 pedagógusa az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! pályázati program keretében 2016. szept. 19-23-ig Erdélyben járt. Ebben a tanévben erre az útra 1 439 000 Ft-ot nyert intézményünk.

A pályázati kiírás szerint hetedik évfolyamos diákok számára nyílt meg a lehetőség, hogy négy illetőleg öt napot határon túl, de mégis „magyar földön” töltsenek. Iskolánkból az elmúlt években a Határtalanul pályázat segítségével Erdélyben és Felvidéken jártak diákjaink és már négy témanapot is szerveztünk a felső tagozatnak. Idén Erdélyben, ezen belül is jórészt Székelyföldön jártunk.

Fontosnak tartjuk, hogy a két osztály minél nagyobb létszámban, minél teljesebben vegyen részt a programban, hiszen egy öt napos út óriási közösségépítő hatással bír és utóhatása is sokkal nagyobb mértékű lehet, ha a későbbi beszélgetésekben, élmények felelevenítésében mind partnerek a gyerekek. Ezen célkitűzésünket megvalósítva 54 –ből, 53 tanuló részére nyújtottunk be pályázatot.

Előző évi tapasztalatok szerint a gyerekekre nagy hatással van, hogy személyesen találkozhatnak magyar diákokkal a határon túl és a magyar történelem és kultúra emlékeit egy közös, élményekben dús programon ismerhetik meg. Éppen ezért 3 külhoni, de magyar nyelvű iskolát látogattunk meg, velük közösen táncoltunk, játszottunk, beszélgettünk, sőt várost is néztünk, de üres kézzel sosem érkeztünk.

A pályázatunk a kötelezően előírtakon kívül több önkéntes vállalást is tartalmazott. Ezek egy része előzetes feladat volt, egy másik részét az utazást követően valósítottuk meg. 

Iskolánkban, a tantervben is szereplő szeptemberi „Budapesti séta” keretén belül ellátogattunk a Magyarság Házába is, mely kiállításnak a megtekintése megfelelő előkészítése volt tervezett utunknak.

A látogatást követően egy osztályfőnöki órán kvíz kérdésekkel tettük emlékezetesebbé a látottakat.

Az utazás és az előkészítő órák felelősei az osztályfőnökök és az osztályfőnök-helyettesek illetőleg néhány segítő szaktanár voltak.

A gyerekek énekeket tanultak, kiselőadásokat, kézműves ajándékokat, koszorúkat készítettek. Utazásunk során felelevenítettük és kiegészítettük a tanulók eddigi tanulmányait irodalom, történelem, rajz, természetismeret, de még testnevelés tárgyból is. A helyszínek történelmi, kulturális, természeti vonatkozásait mutattuk meg a gyerekeknek a régi és újkori idők mondáin, legendáin keresztül. 

Az utazás programja

1. Nap

Királyhágó: Megpihentünk a történelmi Erdély határán.
Bánffyhunyad: Megtekintettük a református templomot, melyre jellemző, hogy három kornak megfelelően három építészeti stílus jegyeit mutatja. Kiselőadások a román, gótikus és reneszánsz stílusjegyekről és a templom történetéről.
Kolozsvár: Város főterén megnéztük a Szent Mihály- templomot és a Mátyás király  emlékművet, mely előtt a Mátyás király és a kolozsvári bíró mondáját dramatizálással elevenítettük föl. 

Kiselőadást hallgattunk az urbánus legendák (mint például az, hogy miért nincs patkó Mátyás király lovas szobrán) és a hagyományos legendák-mondák közötti különbségről.

Átsétálunk az óvárosba, megálltunk Mátyás király szülőházánál majd megnéztük a Farkas utcai református templomot.  

Tibódon késő este foglaltuk el egy nagyon kedves vendégszerető család panziójában a szállásunkat.

2. Nap

Kalonda- tető: A Likas- kő legenda rajzfilmváltozatának, az első 3D-s székely rajzfilmnek a megtekintése a buszon, majd a likas kő “áttekintése”, megmászásával indult a következő napunk programja.

Korondon látogatást tettünk Józsa János fazekasműhelyébe, ahol megismerkedtünk a székely fazekasság hagyományaival, és megcsodáltuk a kész termékeket.

Alsósófalva – Só-szoros, Parajd – sóbánya, Szováta- Medve-tó: A Só-szorosban az erózió során keletkező formákat tekintettük meg.

Látogatást tettünk parajdi a sóbányában, ahol a kősó keletkezéséről kiselőadást hallgatunk meg.

A Medve-tónál a tavak keletkezéséről, a Medve-tó történetéről szóló összefoglalót meghallgattuk és a tavat körbejártuk.

A legenda szerinti tündérek könnyeiben (a Medve-tóban) egyesek kipróbálták a vizen való lebegést, miközben volt, aki a történetét mondta el.  

 A hármasfalui Általános Iskolába látogattunk el, ahol közös program keretében a vendéglátók helyi táncokat és népdalokat tanítottak számunkra, mi pedig az iskola profiljának megfelelő matematikai-logikai játékokat mutattunk és tanítottunk be, majd többek között saját készítésű ajándékokat adtunk át.

3. Nap

Székelyszentkirályi Szent István Általános Iskolába indult a délelőttünk, ahol a bemutatkozó prezentációkat követően a helyi iskola drámaszakkörösei megjelenítettek egy székely legendát, mi pedig az iskola profiljának megfelelő matematikai-logikai játékokat mutattunk és tanítottunk be, majd többek között saját készítésű ajándékokat adtunk át.

Következőkben megtekintettük Segesvár 1999 óta a világörökség részét képző történelmi központjának szűk utcáit és híresebb épületeit.

A szászkézdi erődtemplom különös épületébe is bejutottunk, még a padlására is  fellépcsőztünk, ezt követően a parasztvárat is megtekintettük.

Fehéregyházán a Petőfi emlékművet  megkoszorúztuk, ahol a költő egy versét szavalták el diákjaink, majd megnéztük a múzeumot.

Szejkefürdőn a gyönyörű székely kapuk alatt felsétáltunk Orbán Balázs sírjához és megkoszorúztuk azt.

Székelyudvarhelyen a Jézus-szíve kápolna megtekintése és a hozzá kapcsolódó legenda elmondása után a diákok a város nevezetességeit tekintették meg és az Emlékezés Parkjában a 13 történelmi és közéleti személyiség szobránál rövid előadásokban elevenítették fel ismereteiket a történelem és irodalom órán tanultakról.

Gyerekek szívesen beszélgettek, ismerkedtek egymással, azóta is tartják a kapcsolatot.

4. Nap

Torda: Ellátogattunk a Josika Miklós gimnáziumba, ahol az erdélyi vendégfogadás nélkülözhetetlen vendégváró kalácsával fogadtak bennünket, mi pedig a bemutatkozásunkat követően a az iskola profiljának megfelelő matematikai-logikai játékokat mutattunk és tanítottunk be, majd többek között saját készítésű ajándékokat adtunk át.  

Ezt követően a gimnázium diákjainak vezetésével tekintettük meg a város központját.
Tordai- hasadék: A túra előtt feltöltöttük energiakészletünket a helyi gyorsétel, a parázsin sült miccsel.A helyhez kapcsolódó Szent László legendát meghallgattuk egy diák előadásában, majd Szent László korát is felidéztük. Mindenki számára a nap fénypontja volt a hosszú izgalmas séta a hasadékban.  

A völgyek képződését tanulmányoztuk a patak mentén, mészkövet vizsgáltunk kémiai kísérletekkel majd mészkő jelenlétét bizonyítottuk és tulajdonságait vizsgáltuk.

Gyulafehérvárra már késő délután érkeztünk, a székesegyházban megemlékeztünk Hunyadi sírkövénél a nándorfehérvári diadalról és a déli harangszó üzenetéről. Hunyadi János, Hunyadi László, Bethlen Gábor és a többi híresség sírjánál közösen elénekeltük a magyar és a székely himnuszt.  Nagyjaink síremlékeit megkoszorúztuk. Hangulatos kora esti sétát tettünk a Felső és Alsó- Károly kapukhoz.

A Károly-Kapu kupoláját alaposan elemeztük a Vajdahunyad vári másolattal való összehasonlításhoz. A buszon részleteket hallgatunk Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából és szót ejtettünk Bethlen Gábor képi ábrázolásáról a magyar kétezer forintos bankjegyen.

5. Nap

Vajdahunyad várat megtekintettük és összehasonlítottuk a budapestivel és építészeti stílusának bemutatása következett. Hunyadiak – János, Mátyás és Bethlen történelmi szerepét méltatva sétáltunk szobáról szobára a várban.

Déva, várhegy: A magasból letekintve bemutattuk a táj földrajzi, természeti értékeit és távolból felfedeztük a Kenyér hegyet és a kenyérmezei csata színhelyét. Mivel diákjaink hatodikban a vívás elemeivel ismerkedtek meg testnevelés órákon, így az ott tanultak elmélyítésére remek alkalom volt a kenyérmezei csata eljátszása közben. Megtekintettük a várat, ahol részletek felolvasásával megidéztük balladáját, a Kőmíves Kelemenné című művet. A buszon a musical dalbetétei szóltnak. 

Aradon megnéztük a vértanúk emlékművét, amely azoknak a honvédtiszteknek állított emléket, akiket az 1848-1849-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. A vértanúk neveit felsoroltuk, majd megkoszorúztuk az emlékművet. Még az urbánus legendáról is szót ejtettünk, miszerint magyar nem koccint sörrel.

 

Az utazás lezárása

Beszámolónk végére diákjaink fogalmazásaiból válogattunk:

 • Jetzin Kira: Erdélyi út

  A múlt hét hétfőn az osztályommal Erdélybe indultunk. Reggel szörnyen korán kellett kelnem: hajnali négykor! Nagy nehezen elkészültem, majd elindultunk!

  Öt órakor már az iskola előtt álltunk a többiekkel együtt. A hideget ugrálással próbáltuk enyhíteni! Miután bepakoltunk a buszba és felszálltunk, egy nagyon-nagyon hosszú út vette kezdetét. Késő este értünk a szállásra. Ez nagyon szép volt!

  Reggel, amikor felkeltünk, olyan fura volt, hogy nem panelházak és betonrengeteg fogad, hanem gyönyörű magas dombok, hegyek. Aznap reggel is korán keltünk, bár nem annyira, mint hétfőn. Már az egy ott töltött napon nagyon szép helyeken jártunk. A sok sétától már akkor izomlázam volt. Estére mindenki teljesen „kipurcant”, már alig álltunk a lábunkon! Ez körülbelül minden nap így történt. Visszatérve az első naphoz: Dávid, az idegenvezetőnk elég furcsán beszélt, de legalább tanultunk tőle egy új szót: füsülködő, ami a wc-t jelentette. De mire rájöttünk, hogy mit is akar jelenteni.

   A napok gyorsan teltek, mert sok szép helyen jártunk. A kedvencem az volt, amikor elmentünk az iskolákba, és ott rengeteg új gyerekkel ismerkedtünk meg. Az elején azt hittük, hogy nagyon furcsán fognak beszélni, de nem, ugyanúgy beszéltek, mint mi!  Szóval nagyon élveztem a kirándulást, de azért vártam a hazautat!

 • Frunza Fanny: Körutazás Erdélyben

  Az osztályban mindenki nagyon várta az utazást! Hétfő reggel fáradt, de belül izgatott volt a csapat! Felültünk a buszra, bepakoltunk és indulásig mindenki búcsúzkodott a szüleitől. Még egy gyors névsorolvasás és már indultunk is.

   A buszon a két osztály több mint remekül megvolt. Beszélgettünk, nevetgéltünk, zenét hallgattunk és barátkoztunk. Amikor kiszálltunk a különböző állomásokon, mindenki gyorsan elővette a telefont és a fényképezőgépet, és már készültek is a képek.

  Amikor valaki kiselőadást tartott, mindenki figyelemmel kísérte és próbálta megjegyezni a fontos információkat.

  A szállásunk gyönyörű szép volt, és a házigazdáink finomabbnál finomabb ételekkel halmoztak el bennünket! Voltak olyanok, akinek szokatlan volt ez az íz világ. Nekem nem, én ezt szoktam meg, ugyanis a családunk Erdélyből származik.

  Fenséges helyeken jártunk: csak egy szép példa: a Tordai-hasadék. Gyönyörű és veszélyes. Kísérőink is voltak: a „kis” „aranyos” kutyusok, akik vigyáztak ránk.

  Abban az öt napban szebbnél szebb és érdekesebbnél érdekesebb helyeken jártunk. Mindenki számára izgalmas és emlékezetes élmény volt!

  A pakolásnál egy kicsit elszomorodtunk, mert vége lett ennek a csodálatos kalandnak!

 • Takács Botond: Erdélyi élményem – részletek

  …..

  Amint odaértünk a Tordai-hasadék lábához, már éreztem, hogy hatalmas élményben lesz részünk. Ahogy a kolosszális sziklák felénk magasodtak, a szívem egyre hevesebben vert: némileg az izgalomtól, némileg a rémültségtől.

  Egy másik napon egy kicsiny, pár osztálytermes iskolába látogattunk el, ahol az igazgató elmesélte az iskola történetét,és azt, hogy milyen érdekes események szoktak történni az intézményben, például karácsonykor vagy húsvétkor. Ezen kívül meg egy egészen érdekes székely kifejezést is megtanultunk. Ez a „füsülködés” volt, ami a „pisiléssel” egyezik meg.

  …….

  Ezekért az élményekért érte meg elmenni Erdélybe! Úgy mentem el oda, hogy nem is vártam el semmit az úttól, mégis tengernyi élménnyel jöttem haza. Ez volt az erdélyi utazás!

 • Somogyvári Szonja: Erdélyi utunk – részletek

  A hetedik évfolyam két osztályfőnöke,Andi néni és Zsuzsa néni, megnyert egy  pályázatot, amelynek segítségével eljuthattunk az erdélyi magyarokhoz, és eltölthettünk ott öt napot.

  …..

  Sajnálom, hogy kevés időnk volt megnézni Erdély szépségeit, de ezt az utat sosem fogom elfelejteni!

Az utazásról felejthetetlen élményekkel tértünk haza. Köszönjük az önkormányzat támogatását, különösen nagy segítséget jelentett, hogy néhány rászoruló, de rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő tanuló is teljes támogatást kapott. Reméljük, a program folytatódik, s a kerület jövő évi hetedikesei  is hasonló élményekben részesülhetnek. 

Budapest, 2016. október 6.              

                 a 7.a és b osztály, valamint Nagy Andrea és Paragi Ferencné osztályfőnökök

Korábbi évek beszámolói

Felvidék – 2015

Erdély – 2014